Algı Dünyası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | 0 (212) 555 61 99

Çocukta Görülen İnatçılık

İnatçı çocuk kendisine söylenenlerin tam tersini yapar. / 12.5.2015

ÇOCUKTA İNATÇILIK
İnatçı çocuk kendisine söylenenlerin tam tersini yapar. Çocuğun gelişim evresinde görülen bir özelliktir.  2,5 yaşında başlayan inatçılık 3-6 yaş arasında artış gösterir.  Çocuk adeta “ben de varım”, “benimde isteklerim, fikrim, gücüm var” der davranışlarıyla.  Çevreden gelen kurallara, isteklere direnç gösterir.  İnatçılığın altında yatan nedenler arasında çocuğun varlığının kabullenilmemesi, dinlenmemesi, cezalandırmalar, engellemeler, çocukla birebir tartışmalar, kardeş kıskançlıkları sayılabilir. 
Davranılması gerekenler:
? Çocuğun gelişim evresinde inatçılığın normal bir aşama olduğunun kabul edilmesi.
? Çocuğun nerede, ne zaman, ne şekilde inatlaşma içine girdiğini, nedenlerinin ne olduğunun farkına varılması.
? Çocuğun olumsuz davranışlarının üzerinde yoğunlaşıp, eleştirmek, çocuğu kötülemek yerine, olumlu davranışlarını takdir ederek çocuğun benlik değerini arttırarak, olumlu davranışı kazandırmak.
? Çocuğun gözü önünde yetişkinlerin inatlaşmaktan uzak durarak çocuğun model almasını engellemek.
? Çocuğun temel ihtiyaçlarını uygun bir şekilde zamanında karşılamak.
? Çocuğa inat anında “dur!”, “yapma!” gibi uyarılarda bulunarak çocuğu engellemeye çalışmak yerine daha sakince yaklaşmak. Direnç direnci doğurur ve güç mücadelesi başlar.  Bunu önlemek içinde inat anında çocuğun üzerine gitmemek ama istediğini de yapmamak önemlidir.  
? Çocuğa düzen, temizlik, tuvalet alışkanlıklarının kazandırılmasında baskıcı tutumdan uzak durulması.
? Yanlış ve sık cezalandırmalardan uzak durmak.
? Çocuğun direnme gücünü, kendini ortaya koyma çabalarını kırmaya çalışmayarak çocuğun benlik değerini zayıflatmamak.
? Çocuğun isteklerine kulak vermek, yapabileceklerinin önüne geçmemek.
? İstekleri zorla ve baskıyla yaptırmak yerine açıklamalar yaparak olumlu bir şekilde yaklaşmak.
En önemlisi çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın!UYGULAMA FORMU

Çocuğunuz daha çok hangi konularda inat gösterir?
Çocuğunuzun inadı karşısında siz nasıl davranırsınız?Sonuç ne olur?Siz inatçı mısınız?Sizin inadınız karşısında size nasıl davranıyorlar?Nasıl davranmaları sizin inadınızı kırabilir?Çocuğunuzun inatçılığı karşısında nasıl davranmayı düşünüyorsunuz?


Hafize Türkan ÖKTEN
Özel Eğitim Uzmanı


Makale Resimleri

  • İnatçı çocuk kendisine söylenenlerin tam tersini yapar.