Algı Dünyası Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | 0 (212) 555 61 99

Evde Davranış Değiştirme

Aileler ev içinde çocuğun gösterdiği bir çok davranış probleminden şikayetlerle gelirler. / 11.5.2015

EVDE DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Aileler ev içinde çocuğun gösterdiği bir çok davranış probleminden şikayetlerle gelirler. Bu problemler bazen eve gelen misafirlerin yanında, misafirliğe gidilen evlerde, yemek için gidilen lokantalarda, düğünlerde ve vb. yerlerde ortaya çıkar ve aileleri çok zor durumda bırakabilir. Hatta bazen aileler sosyal hayatlarını problem yaşamamak için  daraltırlar.Daha önce yaptıkları bir çok şeyi yapmamaya başlarlar. Misafirliğe gittikleri yerleri azaltır ya da hiç gitmezler. Lokantaya- sinemaya- tiyatroya giden ailelerde artık bu eğlencelerinden vazgeçerler. Bu kolay bir çözüm gibi gözükse de doğru bir çözüm değildir. Çünkü sosyal hayatın kısıtlanması çiftlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelir. Zamanla bunlar anne baba arasında uyum problemlerinin başlamasına neden olabilir. Ailede başka bir çocuk varsa diğer kardeşin dışlanmasına ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine neden olabilir. Aileler bu şekilde davranarak problemlere çözüm üretmeyi bırakır. Farkında olmadan problemler hayatlarının bir parçası haline gelir. 

Ev içinde yaşanan davranış problemlerini görmezden gelmek nelere neden olabilir:

  1. Çözümlenmemiş problemler misafirlikte yada eve gelen misafirlerin yanında ebeveyni zor durumda bırakabilir.
  2. Aileler farklı ortamlarda zor durumda kalmamak için sosyal hayatlarını kısıtlarlar
  3. Kısıtlanan sosyal hayat çiftlerin bazı ihtiyaçlarının birikmesine ve bir müddet sonrada patlamalara neden olabilir
  4. Eşlerden biri dışarı dönük davranışlarını attırarak ev içini ihmal edebilir. Bu da evde kavgaların, tartışmaların sıklaşmasına neden olabilir.
  5. Çocuk ev içinde sürekli tartışma konusu yapılarak diğer sorunlar ihmal edilebilir.
  6. Ailede başka çocuk varsa ya aşırı ilgi gösterilip şımartılabilir ya da ihmal edilebilir
  7. Aileler problem davranışları görmezden gelerek davranışların artmasına neden olabilir.


Peki davranış problemleri dediğimizde neler aklımıza gelmelidir:

1. Ev içinde yaşanan problemler

2. Okulda yaşanan problemler

3. Öğrenme anında yaşanan problemler

4. Parkta, bahçede, ev dışında yaşanan problemler

5. Sosyal problemler

6. Şiddet içerikli problemler

7. İletişim problemleri


1. Ev içinde yaşanan problemler neler olabilir:

       Çişini altına yapma  

       Oyuncaklarını kırma

       Evdeki eşyaları kırma

       Meyve yemeyi reddetme

       Katı yiyecekleri yemeyi reddetme

       vb.


2. Okulda yaşanan problemler

Bireysel eğitim aldığı okul problemleri

Sınıfa girmeyi istememe

Sınıf arkadaşlarını sınıfta istememe

Sınıftan çıkmayı istememe (ders bittiğinde )

Sandalyede oturmayı reddetme

Araçlarla serbest oynamayı isteme

Masadaki araçları fırlatma

Vb.


Gittiği kaynaştırma sınıfında yaşanan problemler

Sınıfta yerinde uzun süreli oturmak istememe

Öğretmen ders anlatırken anlamlı anlamsız konuşma

Sıralar arasında ders esnasında dolaşma

Altına kaçırma

Öğretmenin yönergesini anlayamama

Vb.


3. Öğrenme anında yaşanan problemler

Öğrenmeyi reddetme

Öğretim yapan yetişkini reddetme

Öğretimi yapılan araçla rastgele oynamak isteme

Öğretim anında öğretim yapılan materyalle ilgilenmeme

El-göz koordinasyonu sağlayamama

Yapılan etkinliği  katılmayı istememe


4. Parkta, bahçede, ev dışında yaşanan problemler

Parkta oyun sırasını beklemek istememe

Bahçedeki çiçekleri koparma ve yerlere atma

Otobüste bağırma çığlık atma


5. Sosyal problemler

Tükürme

   Akranları ile oyun oynamayı becerememe

Yabancı ortamlarda çığlık atma-bağırma

Oyuncaklarını paylaşmayı istememe

Sokakta yerlere yatma ve kalkmama

Rastgele dükkanlara girip çıkma

Büyük marketlerde reyonlardaki yiyecekleri kucaklama


6. Şiddet içerikli problemler

Arkadaşına vurma

Isırma

Kendine vurma,ısırma

Kafasını duvarlara vurma

Zarar vermek maksadı ile bir şeyi fırlatma


7. İletişim problemleri

Konuşma yetersizliğine ya da bozukluğuna bağlı iletişim problemi

Artikülasyon bozukluğunu taklit

Kekeme arkadaşını ya da kardeşini taklit

İlgi çekmek için harfleri eksik kullanma(evdekiler bu şekilde konuşmasını komik buluyor ve gülüyor olabilir)


Sosyal nedenlere ya da içinde bulunduğu özür grubuna bağlı iletişim problemleri

İçe kapanık tutumu olan çocuklar akranları ile ya da yetişkinlerle iletişim kurmada problem yaşarlar

Otizmli çocuklar iletişim kurmayı reddedebilir-nasıl iletişim kuracağını bilemez

Hiperaktiviteli çocuklar iletişimi - konuşmayı sürdüremeyebilirYukarıda problem davranışa birkaç örnek verdik. Problem davranışlar fark edildiği anda çözümlenmeye çalışılmalıdır. Problem davranışlar kronikleşmeden müdahale edilmelidir. Bu davranışın daha çabuk çözümlenmesini sağlar. Davranış köklü bir hale gelirse müdahale etmek çok zor olur. Bu nedenle anne ve babaların çok iyi gözlemci olması gerekir. Problem davranışı fark ettikleri an çözüm üretmeliler ve davranışı değiştirmeye yönelik ortam hazırlamalılar.

Bugün burada problem davranışlara nasıl çözüm üretmemiz gerektiğini izah etmeye çalışacağım:

Problem davranışları çözümlemek için eğitimcilerin kullandıkları teknikler öğretim yaparken kullanılan tekniklerle aynıdır. Yani :

EVDE ÖĞRETİM  TEKNİKLERİ

Pekiştireçler  -     Ceza    -        Söndürme

Bunları kısaca açıklarsak :

1.PEKİŞTİRME: Daha önceki dersimizden de hatırlayacaksınız olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme şeklinde ikiye ayırmıştık. Çocuğa davranışın hemen arkasından ödül verilmesine pekiştirme demiştik. Ödül yiyecek, oyuncak, kıyafet, eşya verme olabileceği gibi gülümseme, aferin deme, başını okşama gibi sosyal davranışlarda olabilir demiştik. Ancak farkında olmadan bazen olumsuz davranışı pekiştirmede söz konusu olabilir. Buna göre pekiştirmeyi ikiye ayırmıştık:
Olumsuz Pekiştirme: Farkında olmadan istenmeyen davranışın arttırılması
Olumlu Pekiştirme: İstenen davranışın arttırılması

2. CEZA: İstenmeyen davranışın azaltılmasına hizmet eden davranış ve tutumlardır. Cezayı da  ikiye ayırmıştık:
Birinci tür ceza: Davranışın hemen arkasından uygulanan tutum davranışı azaltıyorsa buna birinci tür ceza diyoruz.
İkinci tür ceza: Davranışı artıran tutumlar geri çekildiğinde davranış azalıyorsa buna da ikinci tür ceza diyoruz.

3. SÖNDÜRME:  Olumsuz davranışları görmezden gelerek kendi kendine yok olmasını sağlamaktır.

Yukarıda saydığımız üç teknik her davranışta tek bir tanesi olacak şekilde kullanılabileceği gibi bir davranışta üçü bir arada da kullanılabilir. Önemli olan ailenin tutarlı ve ortak tutumlar geliştirmesidir. Bireyler birbirlerinden farklı tutumlar sergilediklerinde, ya da davranışın her oluşumunda farklı tepkiler gösterdiklerinde çocuğun olumsuz davranışının artmasına, olumlu davranışının azalmasına neden olabilirler. Yani aile bireylerinden biri görmezden gelip ( söndürme ) diğeri de ceza / pekiştireç uyguluyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir.

Kişisel notum:  Burada anne babalara birbirleri ile diyalog kurmalarını, problemlerle ilgili olarak konuşmalarını tavsiye ediyorum. Çoğunlukla anneler çocukların gelişimi, bakımı, eğitimi ile ilgilendikleri için babalar bu konulardan uzak kalıyor. Bazen bu annelerin aşırı sahiplenmelerinden kaynaklanıyor. Bazen de babaların ihmalkarlığından kaynaklanıyor. Böyle olduğunda çözümlenmek istenen davranışa dönük ortak tutumlar geliştirmek zorlaşabiliyor. Anne ya da babadan ya da diğer kardeş ve evde yaşayan büyükler davranışı değiştirmek için gösterdiğiniz gayreti desteklemezse bu sizin için çok ciddi bir zaman kaybı olacaktır. Çözümlemek istediğiniz davranışı hele ailedeki diğer bireyler pekiştiriyorsa bu daha da ciddi bir problemdir. Bazen anne ya da babanın problem olarak gördüğünü diğer bireyler problem olarak görmediği gibi bu davranışı komik de bulabiliyor. Tabi bu noktada ortak tutum sergilemek için davranışla ilgili ortak karar da almak gerekir. Anne babalara böyle ortak düşünmedikleri konularda eğitimcilerine danışmalarını tavsiye ediyorum

Davranış değiştirme tekniklerini doğru uygulamak için neler yapmalı :
1. Aile bireylerinin düşüncelerini birbirleri ile paylaşmalı
2. Ortak tutumlar geliştirmeli
3. Ev içindeki kurallara uymaya ve örnek olmaya özen  göstermeli (çocuklarına örnek olmak)
4. Çocuğun yanında problem olan konu ile ilgili konuşmamalı
5. Evdeki diğer kardeşle onun anlayabileceği şekilde olayları paylaşmalı
6. Diğer kardeşi de yaptıkları işe ortak etmeli (sorumluluk vermeleri )
7. Çocuğunuzun eğitimcisi ile anne baba olarak birlikte sorunlarınızı paylaşmalı
8.  Eğitimcinizin tavsiyelerine anne baba ortak katılmalı
9. Annelerin aşırı koruyuculuktan uzaklaşmalı
10. Aşırı koruyuculuk ailedeki diğer bireylerin dışlanmasına yol açar
11. Kesinlikle otoriter olmalı


Hafize Türkan ÖKTEN
Özel Eğitim Uzmanı


Makale Resimleri

  • Aileler ev içinde çocuğun gösterdiği bir çok davranış probleminden şikayetlerle gelirler.